اگر شما هم عاشق گوشواره هستید و مدل ها و استایل های مختلف گوشواره را استفاده میکنید توجه کرده اید که بعضی از گوشواره ها در مقایسه با دیگری بهتر به نظر می رسد . مدل های مختلف گوشواره می تواند صورت شما را کشیده تر ، لاغرتر ، چاق تر و بلند تر نشان دهد .  پس بهتر است برای انتخاب گوشواره به غیر از ظاهر و استایل آن به فرم صورت خود نیز توجه کنید و‌ مدل گوشواره ای را انتخاب کنید که با فرم صورت شما متناسب است .

صورت گرد : افرادی که دارای صورت گردی هستند ، خطوط و زاویه های تندی در چانه و گونه های خود ندارند و ناحیه گونه و ‌همچنین چانه پهن است . این گونه افراد بهتر است از گوشواره های بلند و آویز دار استفاده کنند که فرم صورت آنها را کشیده ترنشان دهد. بهتر است از گوشواره دایره ای، گوشواره حلقه ای بزرگ‌، گوشواره میخی که سبک و طرح گرد دارند خودداری کنند .

صورت بیضی شکل : صورت بیضی شکل کمی کشیده تر از صورت گرد است با گونه ای برجسته تر و استخوانی تر . برای این نوع صورت ها ، همه مدل های گوشواره ، گوشواره حلقه ای ، گوشواره میخی ، گوشواره مثلثی و مدل های دیگر مناسب می باشد.

صورت مثلثی شکل : افرادی که صورت مثلثی شکل دارند ، پیشانی پهن تری نسبت به چانه دارند و صورت آنها اغلب زاویه دار است . صورت مثلثی شکل تا حدودی شبیه به صورت قلبی شکل است و تفاوت آن در این است که صورت قلبی شکل کوچک تر است .  برای ایجاد تعادل در اینگونه فرم صورت بهتر است گوشواره های سایز بزرگ انتخاب کنند که قسمت سنگین و حجیم آن به سمت پایین باشد . برای مثال گوشواره اشک و گوشواره های مدل لوستری برای آنها مناسب است .

صورت الماسی : اینگونه افراد ناحیه چشم هایشان پهن است و عرض چانه و‌پیشانی آنها یکسان است و کوچکتر است و ناحیه چشم ها تمرکز اصلی صورت است . برای این نوع صورت .گوشواره های اشک و‌گوشواره های با زاویه های نرم و‌منحنی تر بهتر است و گوشواره هایی با زاویه تیز‌ مناسب نیستند.

صورت مربعی شکل : صورت مربعی شکل در همه زاویه ها متقارن است ولی بر عکس صورت گرد زاویه های نرمی ندارد ، پیشانی و‌خط فک‌دارای عرض مشابه است ،به همین علت بهتر است از گوشواره های گرد مانند گوشواره های حلقه ای و‌گوشواره های دایره ای شکل ، گوشواره های متوسط و بلند با لبه های گرد استفاده‌ کنند.

صورت قلبی شکل : پیشانی از گونه ها پهن تر است و فرم صورت به تدریج به سمت پایین باریک میشود . برای این نوع فرم صورت بهتر است گوشواره هایی را انتخاب کنید که در قسمت پایین وزن بیشتری دارند و سنگین ترند و قسمت پایین و باریک صورت را پر کنند .

صورت باریک و بلند : اگر صورت باریک و بلندی دارید ، گوشواره ای انتخاب کنید که بر عرض صورت شما تاکید داشته باشد . گوشواره های میخی ، گوشواره خوشه ای ، آویزهای کوتاه ، گوشواره حلقه ای متوسط و گوشواره ای گرد و دایره ای شکل که صورت گرد را پرتر نشان دهد برای شما مناسب است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *